دانلود نرم افزار MOODLE MOBILE برای گوشی های اپل

برای باز کردن منبع روی https://itunes.apple.com/us/app/moodle/id633359593?mt=8 کلیک کنید.