اخبار سايت

برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آنلاین

از مدیر سایت در
Number of replies: 0

کلاس آنلاین زیست پیش دانشگاهی 

یکشنبه 1398/12/25   ساعت 18:30 برگزار میگردد.

دبیرمربوطه: خانم پور نجفی 

برای ورود به کلاس اول نرم افزار کلاس را دانلود نمایید و بعد بر روی طبقه کلاس آنلاین و ورود به کلاس آنلاین زیست پیش دانشگاهی کلیک کنید.