اخبار سايت

پانزدهمین سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور

پانزدهمین سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور

از مدیر سایت در
Number of replies: 0
جلسه موسسان مدارس آموزش از راه دور شهر تهران به مناسب پانزدهمین سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور کشور با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی ، آقای شاهملکی و خانم حیدرویس از مدیریت و آقای طالبی و موسسین شهر تهران در مدرسه نیایش تهران برگزار گردید.